Å motta kredittkort på dagen er mulig i noen få tilfeller

Det i dag er mulig å få svar på din søknad om kredittkort på dagen. Saldoen kan bli tilgjengelig i nettportalen samme dag. Dette forutsetter at kredittsjekken kan gjennomføres og godkjennes. I Norge er det ikke lovlig å innvilge kreditt uten dette. Når kortet blir innvilget, vil det ikke ta lang tid før det mottas i posten. Det vil da være klart for at du kan ta dette i bruk. Fordelen med kreditt ved bestilling av reise, er at det normalt inkluderer reiseforsikring. Dette kan være viktig, spesielt for unge. Disse har i mange tilfeller ikke annen reiseforsikring.

  • Trygghet for uforutsette utgifter
  • Så lenge du tilbakebetaler når du skal, vil det alltid være saldo på kortet
  • Sett opp budsjett for ferien i forkant

Betal reisen med kreditt

Mange unge har ikke reiseforsikring, og flere reiser til utlandet uten å være forsikret. Bruker du kort med kreditt, er du forsikret i nesten alle tilfeller på selve reisen. Uforutsette hendelser kan skje. Uten reiseforsikring kan dette bli dyrt. Det lønner seg også å bruke kreditt, da du normalt får en rentefri nedbetalingsperiode på kortet. Gjennomsnittlig ligger denne perioden på 45 dager. Du er også forsikret med tanke på svindel, ved bruk av kreditt. Det er uansett viktig at du setter opp budsjett i forkant av reisebestilling. Dette bør også dekke selve reisen. Hvis ikke, kan det bli dyrt.

Kort med kreditt gir ofte gode fordeler på reise, med gode valutakurser ved bruk. Du kan velge om du vil betale i norske kroner, eller lokal valuta når du handler. Det lønner seg likevel alltid å betale med lokal valuta. Dersom du betaler med kreditt ved netthandel, er du forsikret dersom varen eller tjenesten ikke blir levert. Dette gjør at du som kunde er mer beskyttet ved bruk av kort med kreditt, enn med vanlig bankkort. Med denne typen kort, vil du ha lettere tilgang på penger. Det kan derimot bli dyrt i lengden, hvis du ikke klarer å tilbakebetale beløpet innen den rentefrie perioden.

  • Reiseforsikring
  • Beskyttet mot svindel
  • Rentefri nedbetaling

Kredittramme tilgjengelig i nettbank

Flere leverandører av kredittkort gjør saldoen tilgjengelig i nettbanken. Dette gjør det lettere å overføre til egen konto. Det blir slik enklere også å betale regninger direkte fra kortet. Dette kan være en god idé dersom du følger budsjett. Slik vet du at du har tilgjengelige midler den følgende måneden. Dette så lenge du holder deg innenfor kortets rentefrie periode. Det er da viktig å ha satt opp et budsjett du kan holde. Kredittkort kan være lurt å ha i bakhånd, med reiseforsikring inkludert. Det koster derimot mer å bruke dette til kontooverføringer eller betaling av regninger, enn betaling av varer.

Kredittkortleverandørens nettbanker er oversiktlige, og lette å bruke. Du må bruke Bank-ID eller lignende for å logge inn, slik som i vanlige banker. I nettbanken vil du få oversikt over brukt og ubrukt kredittramme på kortet. Du kan i tillegg se bevegelser som er gjort på kortet. Denne funksjonen er tilgjengelig også med kredittkort for unge. Dette er viktig for å kunne følge med på bruken av kortet. Unges bruk av kreditt er stigende. Det er dermed viktig å ha god økonomisk kontroll. Slik unngår du å havne i en situasjon der du ikke kan betjene kortet.

Bestill reisen med kredittkort

Ved å bruke kredittkort til bestilling av reise, vil du forsikre deg for uforutsette hendelser, som svindel og skader. Kort med kreditt har ofte reiseforsikring inkludert. Dette gjelder dersom du bestiller minst 50 % av reisen med dette, som flyreise og hotell. Det kan bli svært dyrt å reise uten forsikring. Hvis du bruker kreditt til reisebestillingen, får du muligheten til å utsette betalingen av selve reisen. På denne måten kan du bestille når det er er billig, og betale når feriepengene kommer. Slik kan du reise på drømmeferien i sommer, uten å havne i økonomiske problemer.

  • Reiseforsikring
  • Utsette betalingen
  • Betal med kreditt ved reisebestilling
  • Reservasjon av reise

Å bestille reise med kreditt, gjør at du står friere til å disponere inntektene dine i løpet av året. Hvis du har ønske om en reise som fort blir utsolgt, men lønnsutbetalingen kommer senere, kan du bruke kreditt. Slik blir det mindre forskjell mellom bestillingstidspunkt og inntektstidspunkt. Det er viktig å sette opp et budsjett for reisen. Dette innebærer både for faste og uforutsette utgifter. Det skal være hyggelig å reise. Du må derfor planlegge, slik at du heller ikke behøver bekymre deg økonomisk etter reisen. Kort med kreditt kan bidra til å løse kortsiktige økonomiske hindringer.

Budsjettdisiplin for unge

Studenter og andre unge har ofte ikke mye penger til overs. Det er dermed viktig å lage en plan, eller sette opp budsjett, for å ha kontroll på eget forbruk. Dette vil bidra til at du får bedre oversikt over dette. Budsjettdisiplin handler om å følge budsjett, samt redusere overforbruk. Slik vil du ikke ha for mye gjeld når studietiden er over. Gjelden du har, kan gjøre at du senere ikke kan få like stort boliglån som du ønsker. En kreditt kan hjelpe studenter som jobber i sommermånedene, i mål. Dette dersom studielånet ikke helt strekker til.

Sett opp budsjett. Unge som setter opp budsjett, har bedre oversikt enn de som ikke gjør det. Om du klarer å holde budsjettet, vil du ha mer til overs for andre bruksområder, enn om du ikke gjør det. Det er viktig å balansere utgifter og inntekter. Slik vil du kunne leve godt, samt har en god buffer. Dette vil gi deg bedre selvtillit, samt trygghetsfølelse ved økonomiske nedgangstider. Budsjettdisiplin er viktig. Sammen med de nødvendige forsikringene, vil dette trygge din økonomiske hverdag. Dette bidrar til at du kommer bedre ut av studietiden enn du ellers ville ha gjort.

Kort med kreditt

Kort med kreditt gis til unge, gamle og de midt i mellom. Det kan være lønnsomt å bruke, og for noen svært krevende å ha. De fleste kort har en rentefri periode fra det brukes, til minimumsbeløpet må betales. Det lønner seg da å betale ned alt. Slik vil det ikke påløpe renter. Kreditt kan også være lurere enn vanlig bankkort. Ved bestilling av reiser og ved netthandel, er det lønnsomt å bruke dette. Dette fordi kortet inkluderer reiseforsikring, samt forsikring dersom varen ikke blir levert. Det kan bli dyrt å feriere uten reiseforsikring. Da er det greit å vite at reiseforsikringen er inkludert i kortet.