Man bør ikke søke forbrukslån før man har lest dette

Det finnes mange grunner til at man ønsker å ta opp et forbrukslån, og ofte kan det løse en kinkig økonomisk situasjon. Kanskje har man ikke nok penger til å dra på drømmeferien, eller sitter med en dyr verkstedsregning. Forbrukslån kan brukes til mye forskjellig, og det stilles ingen krav fra banken om hva pengene skal gå til.

Det kan være fristende å slå til på det første lånetilbudet, men man kan spare mye på å gjøre nøye vurderinger før man skriver under på lånedokumentene. Om man vet hva man skal se etter når man søker om forbrukslån, kan man ende opp med gunstigere vilkår på lånet. Det er også viktig å vite hvilke ting banken vektlegger når det foretas en kredittsjekk av låntakeren, slik at man kan vurdere om man har et godt søkergrunnlag.

Slik bestemmes renten

Det mange glemmer å tenke på, er at det opereres med to ulike renter. Når man undersøker lånetilbud hos forskjellige banker, vil man ofte oppleve at det kun er den nominelle renten som er oppgitt. Man kan derfor få et inntrykk av at lånet er gunstigere enn det i realiteten er. Man kan si at den nominelle renten er grunnrenten på lånet, og den blir satt etter en individuell vurdering av låntakeren etter en kredittsjekk.

For å kunne regne ut det totale beløpet man må betale ned på lånet, er man nødt til å se på den effektive renten. Denne inkluderer alle gebyrer som følger med lånet, slik at man får en nøyaktig pekepinn på hva man må betale. Her vil man få informasjon om blant annet etableringsgebyr, termingebyr og andre kostnader. Dette er viktig å sjekke når man begynner låneprosessen, slik at man slipper å få negative overraskelser.

Vurder privatøkonomien

Både i TV-reklamer og på sosiale medier kryr det av fristende tilbud om forbrukslån, og det kan være lett å søke om mer penger enn det man egentlig trenger. Før man søker om et forbrukslån, bør man ha tatt en nøye vurdering av sin egen økonomi, slik at man er sikker på at man vil klare å betjene lånet man ønsker. Det er lett å havne i en livsstil hvor man lever av lånte penger.

Hvis man ikke har nok penger til overs hver måned til å sette av på sparekonto, kan det være et tegn på at det vil bli vanskelig å betjene ny gjeld. Det er viktig å gjøre et overslag over hvor mye penger man trenger, slik at man slipper å låne over evne. Det kan være fristende å legge på et ekstra beløp, men det er verdt å huske på at alle pengene skal tilbakebetales med renter.

Kredittscore

Når man søker om et lån, blir man automatisk kredittvurdert. Hvilke opplysninger som kommer fram i denne vurderingen vil ha stor betydning for hvorvidt man får godkjent søknaden. Det er derfor viktig å vite hvilke ting som blir vurdert, slik at man vet hva utfallet kan bli. Noen faktorer vil bety et umiddelbart avslag på søknaden. Alle som søker om lån får tildelt en kredittscore, som sier noe om hvilken risiko det er for banken å låne ut pengene.

Noen viktige ting som banken vektlegger i kredittsjekken er inntekt, alder og eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittscoren er som oftest et tall på mellom 0 og 100. Har man en høy kredittscore betyr det at man har lav risiko, og dette er veldig positivt for banken. Har man en lav kredittscore, betyr det at man har høy risiko. Da kan man risikere å få avslag på søknaden, eller ende opp med høyere renter og dårlige betingelser.

Nedbetalingsstrategi

Før man tar opp et forbrukslån, bør man ha satt seg en god nedbetalingsstrategi. Mange opplever at det blir vanskelig å betjene gjelden sin, og det kan føre til en vanskelig økonomisk situasjon. Derfor er det best å være føre var. Man bør ha som utgangspunkt å betale inn så mye man klarer hver måned, slik at man får betalt ned gjelden raskest mulig. Har man mye gjeld fra før, bør man først og fremst fokusere på den.

Det kan være fristende for mange å velge lang nedbetalingstid på forbrukslånet, spesielt når man ser at hvert avdrag bare er en liten sum. Det beste er derimot å velge kort nedbetalingstid – da vil totalkostnaden på lånet minske betraktelig. Man bør derfor sette opp et budsjett for å se hva som er det høyeste beløpet man klarer å betale hver måned, slik at nedbetalingstiden blir kortest mulig. Det finnes mange gode nedbetalingsstrategier man kan følge.

Kredittsjekk deg selv

  • Mange banker har en aldersgrense på 25 år for lånsøkere
  • Det er ofte et krav om inntekt på minst 250 000 kroner

Om man er usikker på hvor man blir å stå i en kredittsjekk, finnes det muligheter for å kredittsjekke seg selv. På den måten kan man få en pekepinn på kredittverdigheten sin, og se hvor sterkt man står før man søker om forbrukslån. Da ser man også om det finnes faktorer man er nødt å ta tak i, slik at man kan skaffe seg en bedre kredittscore for å bedre sjansene sine for innvilget lån.