Slik får man det beste lånetilbudet på refinansiering

Å refinansiere vil si å erstatte eksisterende gjeld med et nytt lån. Det finnes mange banker og selskaper som tilbyr folk å refinansiere gjelden sin, blant annet Opp Finans. Det som kanskje er det vanligste lånet å refinansiere, er forbrukslånet. Et forbrukslån er et lån som er tatt opp uten sikkerhet, og som ofte benyttes til å raskt få ekstra kapital for å dekke en større utgiftspost.

Det finnes flere varianter av refinansiering. En er å samle smålån i ett lån. På denne måten slipper man å betale flere gebyrer. Det er også mulig å få nye rentevilkår, det vil si lavere rente, på lånet. En siste mulighet er å øke nedbetalingstiden på lånet. Alle disse alternativene vil minske den månedlige utgiften på lånet, og forbedre hver enkeltes økonomiske hverdag.

Grunner til å refinansiere

Det finnes flere grunner til å refinansiere et lån. De fleste ønsker en forbedret økonomisk hverdag for å kunne unne seg mer av det man har lyst til. Det gjør man gjerne gjennom å kutte de faste månedlige utgiftene. En annen grunn kan være å endelig få kontroll over gjelden sin. De aller fleste ser seg på et eller annet tidspunkt nødt til å ta opp lån.

En del tar opp forbrukslån. Forbrukslån er den lånetypen som oftest refinansieres. Man tar gjerne opp forbrukslån av to grunner. Den ene er for å kunne håndtere en uforutsett større utgift. Den andre er fordi det er noe konkret man har lyst på. Det være seg ny bil, nye møbler eller en ferietur. Gjennom å refinansiere endrer man gjeldssituasjonen sin etter å ha tatt opp et slikt lån.

Fordeler med refinansiering

Fordelene med refinansiering er at det kan bedre den økonomiske hverdagen. Gjennom for eksempel å samle smålån kan man slutte å betale gebyrer for flere lån, og på den måten minske den månedlige utgiften. Det kan også hjelpe til med å få en oversikt over gjelden sin. Man kan også få endret lånevilkårene. En måte å gjøre det på er å få ny og lavere rente.

Lengre nedbetalingstid er også en mulighet når det gjelder refinansiering. Dette vil gjøre at man betaler mindre hver måned. Det man derimot skal være oppmerksom på når det gjelder dette, er at man betaler lengre på lånet og på den måten øker totalsummen. Dette fordi man betaler renter i lengre tid enn man ville ha gjort ellers, og at man også betaler renters rente.

Ulemper med refinansiering

Mange økonomer advarer mot å erstatte gjeld med ny gjeld. Refinansiering er et eksempel på nettopp dette. Man blir på ingen måte gjeldfri av å refinansiere. Lavere rente er utelukkende en fordel for låntaker, men økt nedbetalingstid kan også være en ulempe som følge av at man betaler renter over en lengre periode enn man ville ha gjort hvis man ikke refinansierte lånet.

En annen ting å være oppmerksom på er at for at refinansieringen skal lønne seg, er man nødt til å betale ned det eksisterende lånet med det nye lånet. Gjør man ikke det sitter man plutselig med en fordobling av gjelden, og det hjelper i hvert fall ikke på den økonomiske situasjonen. Ulempen blir at man utnytter systemet og på den måten setter seg i en vanskelig situasjon.

Hvordan velge riktig refinansiering

Å velge riktig refinansiering er en prosess som krever tid og grundig undersøkelse. Mange banker tilbyr dette alternativet, og kan skilte med ulike vilkår og muligheter. Som låntaker er det viktig at man setter seg inn i hva man egentlig slår til på. Man bør tenke gjennom hvilke behov man har når det gjelder lånet sitt og hva som lønner seg i den sammenheng.

Å samle smålån i ett lån vil stort sett alltid lønne seg, gitt at man får samme eller bedre rentevilkår. Dette er på grunn av gebyrene. Får man bedre rente på lånet sitt vil dette også alltid være gunstig. Å øke nedbetalingstiden kan være både en fordel og ulempe, og må derfor vurderes nøye. Kanskje kan man se på andre alternativer før man øker nedbetalingstiden.

Oppsummering

Å refinansiere kan være smart for mange som har lån og gjeld. Det kan bedre den økonomiske situasjonen, hvert fall på kort sikt. Ser man på totalsum er det ikke alltid det lønner seg. Å velge riktig tilbud på refinansiering handler om man bør samle smålån, endre rentevilkår eller øke nedbetalingstiden. Det er ikke noe fasitsvar på dette, men hver enkelt låntaker bør se på disse aspektene.