Enkle råd til å finne billig forbrukslån uten sikkerhet

Du vet sikkert hvor mye dyrere et forbrukslån er, enn lån med sikkerhet. Spesielt dersom du har kjennskap til forskjellige typer lån. For eksempel et boliglån eller billån vil være betydelig mye billigere, enn et lån uten sikkerhet. Det finnes flere faktorer som avgjør hvor mye lånet vil koste totalt. Det er absolutt mulig å finne rimelige tilbud, også på usikrede lån. Dette til tross for at medianen kan være høyere ved lån uten sikkerhet, enn med sikkerhet. I denne artikkelen forklarer vi enkle råd til å finne et rimelig forbrukslån, som passer din økonomi.

Hvorfor usikrede lån er dyrere

Det er dyrere å ta opp et lån uten sikkerhet, enn med sikkerhet. Dette kommer av at du ikke behøver å stille sikkerhet i en av dine personlige eiendeler, for å få innvilget lånet. Ved et lån med sikkerhet, må for eksempel bolig eller bil stilles i pant. Dersom banken ikke har dette sikkerhetsnettet i tilfelle mislighold, tar de mer betalt. Dette blir som deres kompensasjon for deres økte risiko. Et forbrukslån kan du bruke på hva du vil.

Tenk på personlige variabler

Når du skal ta opp lån, finnes det en rekke vurderingsfaktorer. Disse varierer fra bank til bank. Du blir også vurdert som individ. Bankene behøver å vite hva slags type person det er som søker lån, for å ha en garanti for at dette blir tilbakebetalt i sin helhet. For å unngå negative situasjoner, innvilger de fleste låneaktører ikke ut dersom du har betalingsanmerkninger. Du bør derfor se godt over egen økonomi og gjeld, før du søker om lån.

  • Kontroll på egen økonomi gir større sjanse for innvilgelse av lån
  • Kort nedbetalingstid gir lavere totalkostnad, men høyere månedlig kostnad

Egen inntekt er også viktig å undersøke. Dersom du ønsker å ta opp lån, er det viktig at du har god nok inntekt til å betjene dette. Problemfrie nedbetalinger er viktig både for banken, og deg som låntaker. Du har større sannsynlighet for å få lave renter, dersom du har en høyere, fast inntekt. Slik har banken større sikkerhet for at du ikke vil ha problemer med nedbetalingene. De fleste låneaktører krever en minsteinntekt på 120 000 kroner for innvilgelse av lån.

Ikke glem å ta gjeld i betraktning

Det kan være slik at du har både god inntekt og ingen betalingsanmerkninger. Det vil fortsatt være andre faktorer å tenke på. En av de mest prominente av disse, er gjeld. Dersom du har mye gjeld, er det ikke lenger din gode inntekt og betalingshistorikk nok for banken. Dette alene kan ikke forsikre utlåner om at nedbetalingen vil foregå feilfritt. Dette gjelder spesielt dersom det finnes utestående gjeld. Forbrukslån er av natur risikable, for utlåner. Disse vil derfor ta flere forholdsregler.

Refinansiering

Det finnes fortsatt muligheter dersom du har dette problemet, men fortsatt ønsker å låne pengene. Da bør du sette deg inn i populære løsninger for å kvitte deg raskt med gjeld. Slik minimaliserer du også kostnadene av nedbetaling av gjeld. Det finnes en rekke ulike aktører som tilbyr hjelp med refinansiering av gjeld. Dette vil si at du samler gammel gjeld, i et nytt og større lån. Slik får du bedre vilkår på eksisterende gjeld. Nettsider som www.forbrukslån gjør denne prosessen rask og enkel. Slik kan du raskere komme i gang med å låne penger som planlagt.

Vilkår

Siden forbrukslån blir stadig mer populært, oppstår det også mange vanlige spørsmål. Du bør ikke starte en låneprosess før du har satt deg godt inn i vilkårene. Det er viktig at du tar deg god tid til å sette seg inn i hvilke variabler og kriterier som gjelder. På denne måten kan du lettere unngå negative situasjoner.

Noen av de vanligste spørsmålene når det kommer til denne typen lån, har med kriterier og vilkår å gjøre. Det kan være vanskelig å holde oversikt over hvor du kan låne, hva og hvor mye du kan låne. Også hvilke krav du må oppfylle for å få søknaden innvilget i første omgang. Det er viktig å ta seg god tid til å lese gjennom reglene som gjelder for de ulike bankene. Vær også åpen for å lese mer generell informasjon på nett. Slik vil du finne et gunstig lån, som passer din økonomi.

Tjener bankene på smålån og forbrukslån?

Det er lett å la seg skremme over forbrukslånets høye renter. Det er likevel ingen grunn til bekymring, så lenge du tar gode forholdsregler. Renten er høyere på denne typen lån for å kompensere for manglende sikkerhet. BI kan bekrefte at bankene tjener på å innvilge denne typen lån. Så lenge du følger gode råd før du låner, vil som regel begge parter tjene på dette.

Kort oppsummert

For å finne det rimeligste forbrukslånet uten sikkerhet for din økonomi, er det flere faktorer å se på. Det lønner seg å ha god oversikt over egen økonomi før du sender søknad. Slik vil banken føle mindre risiko for mislighold, og du vil få lavere renter. Mye utestående gjeld kan være en hindring for innvilgelse av lån. Refinansiering kan være en god løsning, dersom du har flere lån hos ulike aktører. Les alltid nøye gjennom lånets vilkår og krav, for å unngå negative situasjoner.